ACORD

Redacția din 01-12-2020Acordul postat pe acest site este o ofertă publică, care conține condițiile de furnizare de servicii de instruire online în domeniile Robotică și Programare, de către școala „Robocode", la care consimte Clientul / Studentul.

1. Dispoziții generale1.1. Concepte de bază și definiții ale termenilor utilizați în Acord:1.1.1. Acceptarea (acceptarea propunerilor) - acceptarea deplină și necondiționată de către Client a condițiilor stabilite în prezentul Acord, prin achitarea în prealabil a 100% din costul serviciului selectat și întreprinderii de către Client a oricărei acțiuni, care vizează acceptarea unei oferte pentru încheierea prezentului Acord, sau utilizarea efectivă a serviciilor în temeiul prezentului Acord.

1.1.2. Executant - entitatea comercială care oferă servicii de instruire la distanță în domeniul Roboticii și Programării, organizate în formă de cursuri online „Robocode".

1.1.3. Acordul este o tranzacție juridică în sensul Codului civil al Republicii Moldova, care reglementează relația dintre Client și Executant, în procesul de furnizare a acestuia din urmă a serviciilor de instruire în domeniul Roboticii și Programării.

1.1.4. Client - o persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, are capacitate juridică civilă deplină, este tată, mamă, tutore legal (reprezentant), sau o altă persoană care reprezintă interesele studentului, în conformitate cu legislația actuală din Republica Moldova, care va primi Serviciile.

1.1.5. Pagina de internet - pagina oficială a Executantului pe internet, care se află la adresa: https://robocode.md/ și este o sursă de informații pentru client / student (denumit în continuare „site-ul").

1.1.6. Serviciu - un serviciu de instruire în domeniul roboticii și al programării, care constă în furnizarea de informații la distanță și sesiuni de consultanță (în timp real sau cu furnizarea de înregistrări) și alte servicii din domeniul roboticii și programării.

1.1.7. Ofertă publică (ofertă) - propunerea Executantului (prezentată pe site-ul său https://robocode.md/), adresată unui număr nelimitat de persoane în condițiile legii, pentru a încheia un acord cu acesta, în condițiile specificate în ofertă.

1.1.8. Student - un copil cu vârsta cuprinsă între 8 și 15 ani, care beneficiază de servicii oferite de școala Robocode în modul și în condițiile prezentului acord.1.2. Acest acord este încheiat prin acceptarea deplină și necondiționată a clientului (acceptarea) pentru a încheia integral acordul, fără ca părțile să semneze o copie scrisă a acordului.

1.3. Prin acceptarea prezentului Acord, Clientul confirmă familiarizarea cu acesta, consimțământul și acceptarea tuturor condițiilor prezentului Acord.2. OBIECTUL CONTRACTULUI2.1. Executantul propune și se angajează, după acceptarea prezentului Acord, să ofere Clientului servicii de instruire la distanță în domeniul roboticii și al programării în regim online, în conformitate cu cursul de formare și pachetul de Servicii alese de Client.

2.2. Serviciile prevăzute în prezentul Acord sunt furnizate studentului, de către profesorii Executantului, prin desfășurarea de cursuri online în timp real, sau prin trimiterea unei înregistrări video a lecției, în conformitate cu pachetul de servicii selectat de client, în modul și condițiile specificate în prezentul Acord.

2.3. După acceptarea Acordului, Clientului i se oferă acces la platforma și / sau serviciul online, pe care, pe toată durata cursului, vor fi ținute cursuri la distanță, online și / sau vor fi postate materiale educaționale și informative (înregistrări video ale cursurilor, sarcini scrise, etc.).

2.4. Acordul se consideră încheiat din momentul, în care Executantul primește plata în avans, integral, în proporție de 100% din costul serviciului selectat și este valabil, până când părțile își îndeplinesc pe deplin obligațiile, sau până la încheierea acordului de către una dintre părți.3. COSTUL SERVICIILOR ȘI PROCEDURA DE PLATĂ3.1. Serviciile sunt furnizate Clientului în baza prețurilor și tarifelor indicate pe Site. Costul Serviciului este calculat în funcție de numărul de lecții alese de Client - pachetul de Servicii.

3.2. Plata pentru furnizarea Serviciilor se efectuează prin transferul de fonduri, în modul specificat în mesajul SMS, care este trimis Clientului după completarea formularului de cerere.

3.3. Costul serviciilor nu include comisionul băncilor / sistemelor de plată, care se percepe în momentul efectuării plății.

3.4. Executantul are dreptul de a modifica unilateral costul Serviciilor în funcție de condițiile pieței.

3.5. Executantul nu poate modifica costul serviciilor pentru un anumit Client, dacă acesta a acceptat deja condițiile Acordului și a efectuat plata pentru pachetul de Servicii selectat, în conformitate cu procedura stabilită prin prezentul Acord.

3.6. Serviciile sunt furnizate Clientului, exclusiv, în baza efectuării în avans a plății, achitată integral pentru numărul corespunzător de lecții, până la ziua, din care studentul începe să frecventeze orele.

3.7. Serviciul este considerat plătit, din momentul în care fondurile sunt intrate în contul curent al Executantului.

3.8. Fondurile plătite de Client în conformitate cu clauza 3.1 a art. 3 din prezentul acord, nu sunt returnabile. O excepție de la această regulă poate fi doar condiția clauzei 5.2.4 a art. 5 din prezentul Acord.4. TERMENII DE PRESTARE A SERVICIILOR4.1. Clientul are dreptul de a plasa o comandă pentru orice pachet de Servicii prezentat pe Site, completând un formular de cerere.

4.2. Pachetul de servicii este format din 4, 12 sau 24 de lecții care se desfășoară în funcție de cursul ales de Client, în conformitate cu programul de instruire.

4.3. Cursul, în funcție de curriculumul ales, este conceput pentru a desfășura lecții online într-un număr care poate depăși 24 de lecții. Toate informațiile despre cursuri, programe de instruire, descrierea acestora, calendarul, numărul necesar de ore, etc. sunt postate pe site.

4.4. În cazul, în care Executantul nu este în măsură să organizeze lecția online în interval de timp specificat anterior, acesta are dreptul s-o amâne, informând în timp util Clientul despre acest lucru, prin efectuarea unui apel de serviciu și / sau notificând prin Telegram, Viber sau mesaj SMS la numerele de telefon ale contactului Clientului.

4.5. În cazul în care Studentul, din varii motive, nu a participat la lecția online, Executantul îi oferă acces la înregistrarea video a lecției online ratate, prin postarea videoclipului lecției ratate pe platforma online și / sau serviciul online.

4.6. Serviciile prevăzute în prezentul Acord sunt considerate furnizate de către Executant, din momentul încheierii lecției online (indiferent, dacă Studentul a luat sau nu parte la această lecție), sau oferirea accesului de către Executant la înregistrarea video a lecției, din momentul, în care se realizează posibilitatea tehnică de acces la înregistrări și / sau materiale (indiferent dacă Clientul / Studentul s-a folosit de ele).

4.7. Utilizarea de către Client a informațiilor și a materialelor primite (înregistrări audio, video etc.) este permisă numai în scopuri personale și pentru uz personal.5. DREPTURI ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR5.1. Executantul este obligat să:5.1.1. familiarizeze Clientul / Studentul cu programul, durata lecțiilor online și alte informații referitoare la furnizarea Serviciilor;

5.1.2. organizeze activități educaționale pentru Student în conformitate cu vârsta acestuia/ea, caracteristicile lui/ei individuale, conținutul curriculumului școlii „Robocode";

5.1.3. păstreze locul Studentului, în condițiile de plată efectuată pentru serviciile selectate în conformitate cu tarifele, în timpul absenței temporare a unui astfel de student;

5.1.4. instruiască Studentul în cadrul programului școlii „Robocode" cu implicarea specialiștilor calificați;

5.1.5. folosească tehnologii moderne și programe speciale suplimentare pentru instruire.5.2. Executantul are dreptul să:5.2.1. înlocuiască profesorii și să ajusteze orarul;

5.2.2. nu permită accesul în timp real la lecțiile online sau la înregistrările video ale acestora și / sau să nu ofere Clientului acces la materiale educaționale și informaționale online, în absența achitării în avans a plății în proporție de 100% pentru serviciul selectat de Client;

5.2.3. exmatriculeze Studentul și să stopeze furnizarea serviciului, dacă Clientul / Studentul nu își îndeplinește obligațiile și / sau dacă în timpul prestării serviciilor, studentul perturbă lecțiile, încalcă disciplina, încurcă celorlalți copii și profesorilor;

5.2.4. să refuze, la discreția sa, Clientului să încheie Acordul, sau să inițieze încetarea furnizării Serviciilor. În acest caz, Executantul informează Clientul cu privire la încetarea prestării Serviciilor, iar în cazul rezilierii Acordului, Executantul va rambursa fondurile plătite în conformitate cu clauza 3.1 din Acord, minus costul serviciilor efectiv prestate.5.3. Clientul / Studentul este obligat să:5.3.1. respecte cerințele Acordului;

5.3.2. să achite în avans și integral costul Serviciilor selectate de Client;

5.3.3. să respecte disciplina academică în timpul lecției.5.4 Clientul / Studentul are dreptul:5.4.1. să solicite o atitudine adecvată și respect pentru sine de la reprezentanții Executantului;

5.4.2. să comande servicii suplimentare și să beneficieze de alte drepturi în conformitate cu termenii Acordului (Serviciile suplimentare sunt supuse unei plăți suplimentare);

5.4.3. să solicite Executantului să își îndeplinească obligațiile, care îi revin în temeiul Acordului;

5.4.4. să primească orice informații referitoare la activitățile Executantului, care nu sunt considerate confidențiale de către acesta;

5.4.5. la soluționarea pre-proces și maxim completă a litigiilor, care pot apărea în timpul punerii în aplicare a Acordului și să ia toate măsurile posibile înainte de proces pentru soluționarea litigiilor apărute;

5.4.6. în timp ce utilizează Serviciile, să beneficieze de ajutorul specialiștilor calificați, care sunt implicați de Executant în furnizarea Serviciilor;

5.4.7. prin acord cu Executantul, să solicite creșterea volumului Serviciilor. În acest caz, Clientul este obligat să efectueze o plată suplimentară adecvată;

5.4.8. să primească informații cu privire la Serviciile Executantului;

5.4.9. la respectarea intereselor sale și a revendicărilor solicitate în limitele legii.6. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA ACORDULUI6.1. Condițiile Acordului pot fi modificate de Executant unilateral, prin postarea Acordului într-o nouă ediție pe Site. Modificările acordului intră în vigoare din ziua următoare de la data publicării informațiilor despre aceste modificări pe site.

6.2. Orice modificare a Acordului, din momentul intrării sale în vigoare, se aplică tuturor Clienților de servicii, care au aderat la Acord, inclusiv celor care au aderat la Acord înainte de data efectivă a modificărilor acestuia. Executantul nu își asumă nici o responsabilitate în cazul, în care informațiile despre modificarea acordului, care sunt făcute publice în modul prevăzut de prezentul acord, nu au fost primite și / sau studiate și / sau înțelese corect de către Clientul serviciilor.

6.3. Prezentul Acord nu poate fi reziliat unilateral, cu excepția cazurilor specificate în clauzele 5.2.3 și 5.2.4 ale art. 5 din prezentul Acord.

6.4. În cazul rezilierii înainte de termenul de încetare a prezentului acord din inițiativa Executantului, din motivele specificate în clauza 5.2.3 a art. 5 din prezentul Acord, se consideră că Clientul / Studentul a primit Serviciile, iar Executantul este considerat a fi cel, care le-a furnizat în mod corespunzător și integral.

6.5. În cazul unui refuz unilateral sau a rezilierii anticipate a prezentului Acord la inițiativa Clientului, fondurile plătite de Client nu sunt returnate, cu excepția celor prevăzute la clauza 5.2.4 a art. 5 din prezentul acord..7. REZOLVAREA LITIGIILOR7.1. Toate disputele și contradicțiile apărute, sau care ar putea apărea, cu privire la îndeplinirea necorespunzătoare a cerințelor Acordului, vor fi soluționate prin negocieri, pe baza unei contestații a uneia dintre părți către cealaltă.

7.2. Executantul, după primirea unei cereri de la Client, este obligat să o ia în considerare în termen de 10 (zece) zile și să trimită un răspuns motivat Clientului.

7.3. Dacă este imposibil să se soluționeze litigiile prin negocieri, astfel de litigii sunt supuse examinării și soluționării în instanțele din Republica Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare8. ALTE CONDIȚII8.1. Părțile, în conformitate cu Legea GDRP din Republica Moldova, concomitent cu semnarea acordului, își oferă reciproc permisiunea informată (consimțământul informat) de a colecta, procesa, utiliza, inclusiv transfera către terți, datele lor personale și datele personale ale persoanelor fizice - angajați și / sau reprezentanți ai părților (care sunt transferați de către parte către cealaltă parte, pentru a identifica persoanele care sunt autorizate să acționeze în numele părții) și să confirme că au primit mesaje cu privire la includerea datelor cu caracter personal, transferate de către parte către bazele de date cu caracter personal ale celeilalte părți, în vederea implementării relațiilor juridice, economice și de altă natură, exclusiv în limitele, în măsura și în scopul, necesare pentru îndeplinirea condițiilor prezentului Acord și a legislației Republicii Moldova.

8.2. O parte care a încălcat o obligație este eliberată de răspundere pentru încălcarea acestei obligații, dacă dovedește că această încălcare s-a produs ca urmare a unui accident sau a unei forțe majore. Executantul notifică Clientul cu privire la apariția unui accident, sau a unei forțe majore prin intermediul site-ului oficial al școlii „Robocode", prin poștă, sau prin SMS. Un accident sau o forță majoră trebuie înțeleasă ca circumstanțe, care fac imposibilă îndeplinirea obligațiilor prevăzute în temeiul Acordului. Termenul pentru îndeplinirea obligațiilor în temeiul Acordului poate fi amânat pe durata circumstanțelor de forță majoră.

Privind furnizarea de servicii de instruire în domeniile Robotică și Programare, destinate copiilor cu vârste între 9 și 15 ani, de către școlile „Robocode" în regim online